Năng lực máy móc, thiết bị

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các công trình về chất lượng và tiến độ, PCC-1 TPS đã luôn chủ động trong việc tiếp cận, đầu tư máy móc thiết bị […]

Next

Hồ sơ năng lực của công ty PCC1TPS

Với đội ngũ Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và nhiệt huyết, cùng lực lượng hàng trăm công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, […]

Next